Projekty EU

Operační program Praha – pól růstu ČR

Výzva č.49

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem Název projektu: Inkluze v MŠ Slunečnice Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001525 je spolufinancován Evropskou unií