Zápis pro školní rok 2022/2023
- Informace k zápisu
- Elektronická registrace k zápisu
- Souhlas se zpracováním osobních údajů formát PDF, formát DOC
- Evidenční list formát PDF, formát DOC
- Žádost o přijetí dítěte