INFORMACE PRO RODIČE


Provoz MŠ začíná:


4.9.2023
Režim MŠ:
630 - 830
1200 - 1300
1500 - 1700
příchod dětí do MŠ
odchod dětí po obědě
odchod dětí domů

Prosíme o dodržování doby příchodu dětí do 830 (záleží na vzájemné dohodě).

Co s sebou:
  • ramínko s pytlem
  • bačkory
  • na převlečení do MŠ: děvčata zástěrku, chlapci kalhoty na hraní, obojí opatřené kapsou na kapesník
  • pyžamo (pokud dítě spí v MŠ)
  • na vycházky teplákovou soupravu nebo jiné vhodné oblečení na ven
  • náhradní oblečení do MŠ (spodní prádlo, ponožky, punčocháče)
Všechny věci prosíme podepsat!

Další informace obdržíte při příchodu u pí. učitelek ve svých třídách.
Platnost od 1.9.2023

Na základě rozhodnutí ředitelky MŠ a v souladu s vyhláškou č.280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání kde MŠMT stanoví podle § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 6 úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ a v souladu s vyhláškou č. 13/2023 Sb., kterou se upravuje vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, vše ve znění pozdějších předpisů, jsou sazby určeny takto:

Platby v MŠ: stravné sazba za 1 den školné úplata za měsíc
děti narozené do 31.8.2017 - OŠD
celodenní docházka
50,- Kč 0,- Kč
děti narozené do 31.8.2017 - OŠD
polodenní docházka
41,- Kč 0,- Kč
děti narozené do 31.8.2018 - předškolní
celodenní docházka
45,- Kč 0,- Kč
děti narozené do 31.8.2018 - předškolní
polodenní docházka
36,- Kč 0,- Kč
děti narozené od 1.9.2018 a dále
celodenní docházka
45,- Kč 700,- Kč
děti narozené od 1.9.2018 a dále
polodenní docházka
36,- Kč 700,- Kč

základní kategorie dětí pro určení školného a stravného:

děti s odkladem školní docházky (OŠD) nar. do 31.8.2017
děti předškolní nar. do 31.8.2018
děti tří až pětileté nar. po 1.9.2018Přejeme Vám a Vašim dětem příjemně prožité chvíle
v naší mateřské škole.